31 Octubre 2017

Per José Herrero

Constipats, mocs i hivern

La nostra mucosa respiratòria té una fina capa de moc, que la protegeix capturant impureses i partícules, i una xarxa de cèl·lules de defensa, que ens protegeixen de l’acció paràsita de microbis.

Un 95% del moc és aigua, i un petit percentatge és mucina i albúmina, que dóna viscositat i espessor al moc. La gestió del moc no consisteix pas en absorbir-lo i eliminar-lo, la qual cosa podria irritar la mucosa i crearia un efecte rebot! Cal que hidratem el moc per tal diluir la mucina i l’albúmina i facilitar la via pròpia d’eliminació i drenatge del moc sobrant.

Durant l’hivern les nostres criatures emmalalteixen més i sovint. El moc i els processos catarrals son els que predominen en aquesta època. Les condicions ambientals alteren el medi nasal i el drenatge respiratori, facilitant també l’entrada de patògens. Hi coincideixen, també, altres factors com per exemple el procés adaptatiu a l’escola, l’amuntegament i grups d’infants i la maduració del propi llibre immunològic.

Veiem important plantejar un taller per ajudar les famílies a acompanyar i donar eines en aquests processos habituals, normalment lleus i autolimitats! I donar un espai per parlar del moc catarral, de la febre, dels dolors d’oïda, de la gola inflamada i de la tos. Els recursos són ben senzills i fàcils d’aplicar, com també naturals i respectuosos amb el cos. Durant el taller veurem com actuar, amb infusions de plantes remeieres, bafs casolans, rentats nasals, cataplasmes, ungüents expectorants, etc.

Moltes famílies tenim la por que un procés catarral lleu derivi a un procés bronquial, amb un bronqui inflamat i amb moc. En alguns infants, la seva mucosa bronquial es veu sensible i reactiva i pot reaccionar provocant bronquitis. Aquest és un cas habitual avui en dia, que ens porta a haver d’utilitzar inhaladors i fàrmacs broncodilatadors. També donarem un espai per parlar-ne.

Hem de saber que hi ha tècniques de fisioteràpia que ens ajuden a la mobilització i drenatge d’aquest moc bronquial. Des de la fisioteràpia ens expliquen la mecànica d’aquests processos així com també algunes tècniques i recomanacions preventives i ens donen algunes eines per eliminar aquest moc bronquial i facilitar així l’evolució del procés.

Us animo a que feu el taller!