2 Novembre 2011

Per Carles Ametller

L'endocrina

En aquest enllaç podem sentir als Amics de les Arts parodiant un estereotipat model d’abordatge de la salut: l’individu es troba davant un ventall de possibilitats diverses, de vegades  amb més efectes secundaris (danys colaterals, diuen) que solucions …

Pareu atenció a la lletra!

Els Amics de les Arts. L’endocrina