Massatge, reflexologia i drenatge limfàtic

Massatge, reflexologia i drenatge limfàtic

Qualsevol tècnica manual amb les que treballem pot servir de suport per a l'òptim desenvolupament de l'embaràs.

La que més recomanem és la reflexologia podal, ja que pot ajudar a generar una activació circulatòria general, amb una periodicitat mensual o bimensual.

El drenatge limfàtic aporta un plus de velocitat en la gestió de la limfa (substància paral·lela a la circulació de la sang especialitzada en recollir substàncies que la vena no pot gestionar). A diferència de la sang, que té el cor com a motor, la limfa és moguda per l’exercici i altres moviments més subtils, però no té motor.

Pel que fa al quiromassatge es pot iniciar amb un massatge de cames que estimuli la circulació i acabar amb un drenatge limfàtic de la zona tractada. El quiromassatge, juntament amb la reflexologia podal i manual ens pot servir en cas de tensió de la zona lumbar quan l’embaràs ja està avançat.

Xavi Muñoz

Xavi Muñoz

Reflexologia, massatge, drenatge limfàtic

Més informació

Més informació

Més informació