Conducció d'equips

El treball grupal amb professionals permet posar l'atenció a la persona que hi ha darrera el professional i fer aflorar el potencial del grup.

En l’àmbit laboral sovint es genera un residu emocional que no s’atén però repercuteix en les relacions i la dinàmica de feina. Proposem un espai on atendre els professionals a través d’un grup reflexiu, de recolzament i acompanyament que permet elaborar les emocions que suscita la feina que fem així com també reparar i prevenir el “burn out” generat per la complexitat laboral.

Anna Delatte

Anna Delatte

Psicòloga sistèmica i grupoanalista

Més informació

Més informació

Més informació

Claudia Aguilar

Claudia Aguilar

Psicologia i Teràpia familiar sistèmica

Més informació

Més informació