Intervenció en grup a l'empresa

Intervenció en grup a l'empresa

Una intervenció en tot l’equip per generar team Building, afavorir la salut relacional i millorar el clima de treball. Una acció grupal que repercuteix des del mateix moment en la trajectòria global de l’empresa.

Aquest servei s’orienta a treballar amb tot un equip humà (tota una àrea de l’empresa, un grup de treball concret) i consisteix en l’assessorament grupal per analitzar i canviar les dinàmiques que dificulten el funcionament del dia a dia de la vostra empresa, tant en equips/grups/àrees de treball, com en departaments o equips directius.
Ens desplaçarem al vostre centre, en les hores convingudes, per treballar amb l’equip en el seu context laboral habitual i evitar, així, desplaçaments que puguin distorsionar la dinàmica habitual.