Implants

Implants

Quan és necessàri, ens assegurem d'emprar implants d'òptima qualitat.

Quan els implants son necessaris, ens assegurem d’emprar-los de qualitat òptima.

Una bona tècnica, la preparació del pacient i el respecte pel cos, fan de la implantologia una gran oportunitat per millorar la teva qualitat de vida

Victoria Castañeda

Victoria Castañeda

Odontòloga integrativa

Més informació

Més informació

Més informació

Mayra Tornay

Mayra Tornay

Auxiliar d'Odontologia

Més informació

Més informació