Implants

Quan és necessàri, ens assegurem d'emprar implants d'òptima qualitat.

Quan els implants son necessaris, ens assegurem d’emprar-los de qualitat òptima.

Una bona tècnica, la preparació del pacient i el respecte pel cos, fan de la implantologia una gran oportunitat per millorar la teva qualitat de vida