Tractament del síndrome oclusiu postural

Tractament del síndrome oclusiu postural

El sistema postural s'adapta a tots els canvis fets a la boca.

Ja sigui per ortodòncia, empastaments, pèrdua de dents o desviació mandibular, els canvis en la forma-funció de la boca pot afectar a la resta del cos.

Integrar un tractament global, en aquest sentit, disminueix símptomes com migranyes, dolors cervicals, dorsals o lumbars, vertígens, sorolls, fatiga crònica i fins a fibromiàlgia.

Victoria Castañeda

Victoria Castañeda

Odontòloga integrativa

Més informació

Més informació

Més informació

Mayra Tornay

Mayra Tornay

Auxiliar d'Odontologia

Més informació

Més informació