Massatge, reflexologia i drenatge limfàtic

Massatge, reflexologia i drenatge limfàtic

Qualsevol tècnica manual amb les que treballem pot servir de suport per a l'òptim desenvolupament de l'embaràs.

La que més recomanem és la reflexologia podal, ja que pot ajudar a generar una activació circulatòria general, amb una periodicitat mensual o bimensual.

El drenatge limfàtic aporta un plus de velocitat en la gestió de la limfa (substància paral·lela a la circulació de la sang especialitzada en recollir substàncies que la vena no pot gestionar). A diferència de la sang, que té el cor com a motor, la limfa és moguda per l’exercici i altres moviments més subtils, però no té motor.

Pel que fa al quiromassatge es pot iniciar amb un massatge de cames que estimuli la circulació i acabar amb un drenatge limfàtic de la zona tractada. El quiromassatge, juntament amb la reflexologia podal i manual ens pot servir en cas de tensió de la zona lumbar quan l’embaràs ja està avançat.

Xavi Muñoz

Xavi Muñoz

Reflexologia, massatge, drenatge limfàtic, kinesiologia, reiki i par biomagnètic

Més informació

Més informació

Més informació