Consultoria familiar

Consultoria familiar

Un servei de formació i suport destinat a persones properes i/o familiars dels qui presenten algun tipus d'afecció cerebral.

La consultoria familiar es un servei de formació i suport destinat a persones properes i/o familiars dels qui depenen persones amb  algun tipus d’afecció cerebral.

D’una banda, aquestes persones són potencials coterapeutes de les persones que cuiden i, per tant, ajudar en la seva comprensió de la patologia i facilitar-los eines repercutirà en la salut de la persona al seu càrrec, així com a la seva pròpia.

D’altra banda, qui cuida de persones amb aquest tipus de dificultats també necessita suport i acompanyament durant l’habitual procés de dol associat a conviure amb algú que pateix una afecció neurològica.

 

Un servei ofert a través de Dopamina