Intervenció i acompanyament d'equips

Intervenció i acompanyament d'equips

Oferim una perspectiva d'equip de treball o organització com un ésser dinàmic, adaptable i amb la capacitat d'evolució. Parlem d'intel·ligència col·lectiva enfront de la individual per a entendre el marc relacional que es dóna en l'equip.

Equiparem l’estructura amb la funció que desenvolupa el nostre sistema esquelètic i muscular, veiem l’organització com a la fisiologia del nostre cos.

En l’àmbit laboral sovint es genera un residu emocional que no s’atén però repercuteix en les relacions i la dinàmica de feina.

La intervenció i acompanyament en els equips de treball permet posar l’atenció a la persona que hi ha darrera el professional i fer aflorar el potencial del grup.

Proposem un espai on atendre els professionals a través d’un grup reflexiu, de recolzament i acompanyament que permet elaborar les emocions que suscita la feina que fem, així  com també reparar i prevenir el “burn out” generat per la complexitat laboral.

Jordi Vinadé

Jordi Vinadé

Teràpia sistèmica, acompanyament a equips

Més informació

Més informació

Més informació