Intervenció sistèmica i acompanyament d'equips

Intervenció sistèmica i acompanyament d'equips

Com qualsevol sistema, veiem els símptomes com una expressió del conjunt. Aquest símptomes no els hem d’entendre com a problemes, sinó com el repte de buscar des d’una mirada enriquidora i complexa, per aprendre a deixar d’analitzar.

Des de Cos oferim una perspectiva d’empresa com a un ésser dinàmic, adaptable i amb la capacitat d’evolució. Parlem d’intel·ligència col·lectiva enfront de la individual per entendre el marc relacional que s’hi dona, equiparem l’estructura amb la funció que desenvolupa el nostre sistema esquelètic i muscular, veiem la organització com a la fisiologia del nostre cos.

Com qualsevol sistema, veiem els símptomes com una expressió del conjunt. Aquest símptomes no els hem d’entendre com a problemes, sinó com el repte de buscar des d’una mirada enriquidora i complexa, per aprendre a deixar d’analitzar.

Us proposem un acompanyament empresarial que combina la intervenció sistèmica amb l’assessorament en la gestió.

Jordi Vinadé

Jordi Vinadé

Teràpia sistèmica, acompanyament a equips

Més informació

Més informació

Més informació