Gent gran

Gent gran

Oferim una especial atenció a aquesta etapa vital, consistent en activitats físiques, i també en visites i revisions especialitzades i encaminades a cuidar la gent gran.

Sovint, la tercera edat és una edat oblidada. Quan ja no formen part del mercat laboral moltes persones resten excloses del circuit social, i el seu potencial es veu eclipsat pel remolí productiu. En apartar-se de la dinàmica laboral moltes persones perden la seva vessant social; pèrdua que, alhora, afecta de manera progressiva en tota la resta d’àmbits.

Des de cos oferim una especial atenció a aquesta etapa vital, consistent en activitats físiques, i també en visites i revisions especialitzades i encaminades a cuidar això que anomenem tercera data, tant en la seva vessant motriu, con cognitiva, afectiva i de l’entorn social i familiar.

A més, ens trobareu en diferents Centres Cívics de Barcelona i l’àrea Metropolitanta amb la proposta Dones Sàvies, un espai per a dones a partir de 70 anys per desenvolupar la lliure expressió, la creativitat i la desinhibició emocional de forma saludable. Les dinàmiques que s’ofereixen contemplen la complexitat i globalitat de les dones, és a dir: la motricitat, l’àrea cognitiva, l’afectivitat i l’entorn social i familiar. A partir de la psicomotricitat, del propi cos, amb moviments lliures i conscients que facilitin la confiança, ens anirem obrint camí per tal de reforçar la memòria, la concentració i l’abstracció, i, alhora donarem peu a l’expressió de sentiments i emocions.