Psicologia infantil

Psicologia infantil

De vegades podem sentir una preocupació per un malestar o símptoma expressat pels fills.

A l’espai de psicologia infantil donarem un lloc perquè l’infant pugui expressar-se i, sobretot, traduirem aquest malestar perquè els adults puguin guarir-lo. La família és l’entorn més significatiu pels nens i les nenes i donant les eines als pares i mares, les criatures poden recuperar la confiança en sí mateixos i en l’entorn per extrapolar, en el futur, l’experiència en la seva vida adulta.